HABER ARAMA


Gelişmiş

EN ÇOK OKUNANLAR

SON YORUMLANANLAR


  İstanbul Aydın Çocuk Üniversitesi - Liverpool Üniversitesi İşbirliği

    10.06.2014

  Liverpool Üniversitesi International Centre for Excellence in Educational Opportunities ile Bir Avrupa Birliği Projesi olan SIS CATALYST kapsamında, İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi işbirliğine imza atılmıştır.

  Categorie  Kategori : HABERLER
  Comments  Yorum : 0
  Reading  Okuma : 1639

  Share |

  12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

  Bu işbirliğinin amacı Tüm Dünya’da çocuklarımızın kendilerini ilgilendiren konulara yönelik görüş ve önerilerini alarak, onların da söz haklarını kullanmalarına yardımcı olmaktır.  SIS catalyst toplumda bilim aktivitelerinin çocuklar için uygulanabilir, kolay ulaşılabilir ve yaygın olmasını amaçlayan, bunu yapmak için de politik süreçlerin ülkeler arası mobilizasyonunu amaçlayan bir oluşumdur. Oluşumun hedef kitlesini liseye kadar olan kısım oluşturmakla birlikte, oluşum sosyal açıdan tüm çocukların topluma entegresi ve yükseköğretime özendirilmesi konusunda çalışmalar yürütmektedir.

  SIS Catalyst üç tema üzerinden ilerlemektedir:

  Çocukları dinlemek

  Çocukların önemli role sahip politika yapılcılarla olan diyaloglarının önemini fark etmek

  Bu diyalogları destekleyerek, çocukların sesinin medya ve politika yapıcılara ulaştırılmasını sağlamak.

  Bu sebeple  Mayıs ayı boyunca İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesinde   12-15 yaş grubu öğrencileri ile ‘’What we Recommend’’ (‘’Biz ne öneriyoruz’’) atölyeleri düzenlenmiştir.  Bu atölyelerde öncelikle, çocuklarla hayatta bilginin ne işe yaradığı tartışılmış, bireylerin eğitimleri üzerinde hangi etmenlerin olumlu, hangilerinin olumsuz etkisinin olduğu, bireylerin öğrenmelerinin önündeki engellerin neler olduğu üzerinde durulmuştur. Bu konu üzerinde düşündürülen çocuklarla; ikinci aşamada insanların eğitim almaları önündeki engellerin nasıl aşılacağı konusunda tartışmalar yürütülmüştür.  Bu tartışmaların sonunda öğrencilerden eğitim alan ve yükseköğretime giden insan sayısını arttırmak için neler yapılabileceğine ilişkin önerileri alınmıştır. Öğrenciler bu öneriler üzerinde öncelikle gruplar şeklinde çalışmış, sonra gruplar birbirlerinin önerilerinde açık olmayan noktaları belirleyerek önerilerini olabildiğince açık ve detaylı bir hale getirerek birbirlerine sunmuşlardır.

  Yapılan çalışmalarda bizim ülkemizde çocuklar tarafından ortaya konan öneriler aşağıdaki gibidir;

  Dünya çapında özellikle dinin etkili olduğu bölgelerde kız çocuklarının okutulmasına yönelik projelerin yapılması

  Genel olarak gecekonduların bulunduğu bölgelerde toplu eğitim merkezlerinin açılması ve  maddi durumu kötü olan insanların da eğitim almasının sağlanması 

  Özgüven ve dikkat eksikliği bulunan çocuklara psikolojik yardım amaçlı kurumların açılması ve tüm bunlar yapılırken çocukların fikirlerinin göz önünde bulundurulması

  Ders dinlemek istemeyen ve derslerde sıkılan öğrenciler için öğretmenlerin daha eğlenceli bir biçimde ve oyunlarla ders anlatması

  Cinsiyet ayrımcılığına yönelik engelleri aşmak için internet, Tv., radyo gibi  aletler kullanılarak insanların  bilinçlendirilmesi

  Öğrencilerin eğitim haklarını korumak için on-line eğitim sitelerinin açılması

  İnsanlar arasındaki ayrımı (azınlıklara yönelik) ortadan kaldırmaya yönelik seminerler, sunumlar tv. radyo vb.  yerlerde bilgilendirmelerin yapılması

  Eğitim konusunda farkındalığı az olan ailelere ücretsiz farkındalığı arttıracak programların uygulanması

  Öğrencilerin okula gitme isteksizliklerini önlemek amacıyla çocukların da fikirlerinin alınması ve  böylelikle daha sağlıklı bir okul ortamının oluşturulması

  Eğitimin olmadığı köylerde ve unutulan şehirlerde yeni okulların açılması ve orada haklarını arayamayan çocuklara yardım edilmesi.

  Görüldüğü gibi ülkemiz çocukları maddi durumu iyi olmayan, azınlık statüsünde olan, imkânlara birtakım sebeplerle ulaşamayan insanlara ve çocuklara yönelik sosyal politikalar üzerinde daha çok durmuşlardır. Bunun yanında medyanın eğitim düzeyini arttırmak için etkili bir şekilde kullanılması, öğretmenlerin daha eğlenceli bir şekilde ders işlemesi ve yapılacak tüm düzenlemelerde çocukların fikirlerine başvurulması da en çok üzerinde durulan noktalardandır.

  Türkiye’den gelen öneriler şimdilik bunlar. Proje kapsamında farklı ülkelerden 20 grup çocuğun tavsiyesi video kayıtları ile Liverpool üniversitesinde toplanacak olup, youtube’a konulacak ve  Avrupa Birliğine de bir rapor olarak sunulacaktır. Bundan sonra belki de artık çocukların sesi daha duyulur hale gelebilecek ve politika yapıcılar ve tüm mekanizmalar da karar alırken çocukların da birey olduğunu hatırlar hale geleceklerdir. Nitekim bugün çocuklarımıza ve onların fikirlerine yapılan yatırımlar, yarının büyüklerine ve yeni nesline; özetle çok yakın geleceğimize yapılan yatırımlardır.  

  Yazdırılabilir Sayfa Sayfayı Yazdır | Word'e Aktar Worde Aktar | Tavsiye Et Arkadaşına Gönder | Yorum Yaz Yorum Ekle

  HABERLER

  En Çok Okunanlar