Uluslararası Üstün/Özel Yeteneklilerin Eğitimi Raporu Yayınlandı.

Explanation: Uluslararası Üstün/Özel Yeteneklilerin Eğitimi Raporu Yayınlandı.
Categorie: YAYINLAR
Adding Date: 24.11.2016
Date Valid: 14.08.2020, 03:49
Site: EĞİTİM PLATFORMU
URL: http://egitimportali.aydin.edu.trhaber_detay.asp?haberID=131


İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi ‘’ 21.yy’da 21.yy’ın Öğretmenlerini Yetiştiriyoruz’’ sloganıyla; tüm programlarını, ölçme değerlendirme sistemini ve yönetim yapısını kalite ve akreditasyon ölçütleri doğrultusunda yapılandırmış; öğretmen eğitimde ‘’eleştirel düşünme, yaratıcılık, uygulama ve teknoloji becerileri’’ üzerine odaklanan bu kapsamda okul içi-dışı etkinlikler ve kurduğu merkezle bu vizyonunu sürdüren bir fakültedir. Üniversitelerin sadece eğitim ve akademik yayın yapma misyonunun yanında ‘’Topluma Hizmet’’ misyonunun da önemli olduğunu benimseyen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, bu kapsamda çeşitli araştırma merkezlerini de kurarak ‘’Eğitim ve Uygulamaya’’ yeni bir bakış açısı getirmektedir. Bu merkezlerden biri de Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezidir. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi çoğunlukla hafta sonu zenginleştirme okulları şeklinde faaliyetlerini devam ettiren; üstün ve normal çocuklara, bu çocukların aile ve öğretmenlerine hizmet götüren bir merkez olarak; eğitim uygulamaları, gerçekleştirmekte bunun yanında yeni eğitim politikaların oluşturulmasını sağlama konusunda çalışmalar yapmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin öncelikli amacı ‘’Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin’’ toplum tarafından kabul görmesini, desteklenmesini ve ihtiyacı olan özel eğitimi almasını sağlamaktadır. Bu sebeple bir Sivil Toplum Kuruluşu gibi çalışan Çocuk Üniversitesi; öğrencilerin tanılama ve eğitsel değerlendirmesini yapmakta; öğrencilere zenginleştirme eğitimleri sunmakta, projelerle üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere yönelik akademik ve uygulamalı çalışmalar yürütmekte aynı zamanda ulusal ve uluslararası konferans ve kongreler düzenlemektedir. Bu etkinliklerden birisi de Eğitim Fakültesi işbirliğiyle 28-29 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul Aydın Üniversitesinde düzenlenen ‘Uluslararası Üstün/Özel Yeteneklilerin Eğitimi Konferansı’dır.

Konferans raporuna ulaşmak için tıklayınız.