Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Explanation: 21. yüzyılı yaşadığımız bu dönemde eğitim hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı toplumsal sorunların başında gelmektedir. Eğitimi araştıran, gelişmeleri takip eden, yeni modeller ortaya koyan ve eğitim için proje geliştiren kuruluşlara ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye'de eğitim politikası üzerine düşünen, soru soran, sorunları tanımlayan ve çözüm seçenekleri geliştiren sınırlı sayıdaki girişim bulunmaktadır.
Categorie: MERKEZLERİMİZ
Adding Date: 19.03.2014
Date Valid: 14.08.2020, 04:04
Site: EĞİTİM PLATFORMU
URL: http://egitimportali.aydin.edu.trhaber_detay.asp?haberID=33


 

Öte yandan Eğitim Teknolojileri hızla gelişmekte, yapılan araştırma ve uygulamaların sayısı artmakta ve bu teknolojilerin eğitime entegrasyonunun önemi artmaktadır. Bu yeni eğitim teknolojilerinin başlıcaları; harmanlanmış öğrenme, sosyal medya, ters yüz edilmiş sınıf uygulamaları, akıllı tahta, tablet uygulamaları ve kodlama çalışmalarıdır. Bu eğitim teknolojilerinin eğitimde kullanılmasıyla ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç bulunmaktadır.

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Merkezi bu alanlardaki eksiklikleri giderecek ve aşağıda yer alan faaliyetleri yürütecektir:

 

          Uluslararası eğitimi araştırmak, izlemek ve değerlendirmek

          Eğitim Bilimleri ve Eğitim Teknolojisi alanlarında disiplinlerarası yüksek nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek,

          Öğrencilerin akademik başarılarını analiz etmek ve çıkarımlarda bulunmak

          Veri tabanlı eğitim politikaları ve stratejileri geliştirmek

          Uluslararası Değerlendirme Sınavlarını (PISA, TIMSS vb.) takip etmek, sonuçlarını değerlendirmek ve raporlaştırmak

          Yeni eğitim modelleri ortaya koymak ve bu modellere uygun program oluşturmak

          Öğrenci, öğretmen ve idareci eğitimi için inovatif modeller ve projeler geliştirerek uygulamak

          Eğitimde en iyi uygulamaları ortaya koyan kongreler düzenlemek

          Yeni eğitim teknolojilerinin araştırılması, uygulanması ve geliştirilmesi hususunda çalışmalar yapmak,

          Eğitim teknolojilerinin okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretimde etkili kullanımına yönelik araştırma ve eğitim çalışmaları düzenlemek,

          İlkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretimde öğretim teknolojilerinin niteliğinin yükseltilmesi yönünde araştırma, geliştirme, seminer, konferans, çalıştay çalışmalarında bulunmak,

          Öğretmenlere öğretim teknolojilerinin etkili kullanımı hususunda çeşitli eğitimler düzenlemek,

          Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencilerine öğretim teknolojilerinin etkili kullanımı hususunda eğitimler düzenlemek

·           Teknoloji firmaları ile işbirliği yaparak yeni öğretim teknolojileri modelleri geliştirmek

 

MERKEZ ANASAYFA YAKINDA AÇILIYOR...