Farklı Yaşta İlkokula Başlayan Öğrencilerle Eğitim

Explanation: 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda yapılan bazı değişiklikler sonucu 8 yıllık kesintisiz ve zorunlu eğitimden kamuoyunda 4+4+4 olarak ta bilinen 12 yıllık kademeli ve zorunlu eğitime geçişte en büyük değişikliklerden biri birinci sınıflardaki öğrencilerin yaş gruplarının geniş bir yelpaze oluşturmasıdır(60-84 ay.)
Categorie: EĞİTİM ARAŞTIRMALARI
Adding Date: 05.05.2014
Date Valid: 14.08.2020, 03:28
Site: EĞİTİM PLATFORMU
URL: http://egitimportali.aydin.edu.trhaber_detay.asp?haberID=39


Bu yasal değişim sistemde önemli değişiklikler yaparken, yasanın kabul edilmesi ve uygulanması arasındaki zaman darlığı nedeniyle, değişikliklerin gerektirdiği pedagojik ve yapısal ön hazırlıklar yapılamamıştır. Bu durum eğitim bilimciler, eğitim sendikaları ve sivil toplum kuruluşları tarafından tartışmaya açılmış ve eleştirilmiştir.

 

Bu araştırma, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İstanbul Aydın Üniversitesi ile yaptığı bir protokol kapsamında 2012/2013 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi boyunca İstanbul’un Avrupa yakası Küçükçekmece, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler ilçelerinde seçilen 6 okulda 2 büyük sınıf,1 küçük sınıf ve 5 karma sınıf olmak üzere toplam 8 sınıfta 41 tane 60-65 aylık, 88 tane 66-71 aylık ve 135 tane 72 ve 72 aydan büyük olmak üzere toplam 264 öğrenci üzerinde gözlem yapılmış, 62 tane 1. Sınıf öğretmeni ile görüşme yapılmış ve 65 tane 1. Sınıf velisi ile görüşme yapılmıştır.

 

Araştırma sonuçları 22-23 Kasım 2013 tarihinde yapılan bir uluslararası sempozyumda tartışmaya sunulmuştur. Bu araştırma, aileden okula geçiş ve okul olgunluğu üzerine eğitim bilimleri kapsamında tartışmaları kısaca ele alan teorik bir girişle başlamaktadır. İkinci bölümde yasanın çıkmasına bağlı olarak yapılan bilimsel araştırmaların kısa bir değerlendirmesi yer almaktadır. Üçüncü bölümde yapılan nitel araştırmanın sonuçları tartışmaya açılmaktadır ve rapor, bir sonuç bölümüyle bitmektedir.